اسکراب و لایه بردار
فیلتر وضعیت موجودی
فیلتر بر اساس قیمت